Dengan melayari laman ini, anda telah mengambil langkah pertama untuk transformasi diri. Di MELILEA, anda akan mendapat pengetahuan dan wawasan bukan sahaja untuk mengubah hidup anda sendiri, tetapi anda juga boleh membimbing orang lain untuk berubah supaya mereka juga boleh menghargai dan menikmati apa yang ditawarkan dalam kehidupan ini.

Berikut adalah beberapa ganjaran dan pengiktirafan yang anda boleh jangkakan apabila anda membuat keputusan untuk menyertai keluarga MELILEA.

PELAN PERNIAGAAN YANG TERBUKTI & GANJARAN

KEUNTUNGAN RUNCIT SEHINGGA 30%

BONUS PRESTASI SEHINGGA 25%

BONUS PENCAPAIAN PUKAL SEHINGGA 10%

BONUS KEPIMPINAN & KENAIKAN KEDUDUKAN

BONUS DINAMIK SEBANYAK 2%

KOMPRESI & ‘ROLL-UP’ STAR LEADER YANG LAYAK

PELAN RENTAS SEHINGGA 22%

JAMINAN MINIMUM

DANA KERETA, RUMAH & PENDIDIKAN (CHEF) SEBANYAK 4%

DANA BONUS SEPARUH TAHUNAN & TAHUNAN STAR DIRECTOR

ANUGERAH PENGIKTIRAFAN

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang ganjaran di atas dan cara untuk anda layak mendapatkannya, sila daftar minat anda bagi acara yang akan datang di sini.